Äriklientidele

Raamatupidamine ettevõtetele

Sõltumata sellest, mis suurusega või omandi vormiga Teie ettevõtte on,temale on vaja raamatupidamise arvestus. Kohustus organiseerida arvestusi on usaldatud juhatuse liigele.

Lisaks, on vajalik regulaarne maksudeklaratsioonide esitamine Maksuametile, töölepingute registreerimine Töötajate Registris ning statistika aruandlus. Iga aasta lõpuks on ettevõtte kohustatud esitama majandusaasta aruande Äriregistrisse, sõltumata sellest, kas oli ettevõttel majandustegevust või mitte.

Kui Te peaksite pöörduma spetsialisti poole, võtab raamatupidamise büroo kõik sinna kuuluvad küsimused enda hooleks.
Me korraldame Teile nii arvestust, mis võimaldab vastu võtta õigeid juhtimiseid otsuseid, kui samuti edukalt saada oma äriproektidele finanseerimist pankadest ning muudest finants organisatsioonidest prognoosi ja eelmiste aastate statistika alusel.

Suuremat rõhku tahaksime pöörata just noortele ettevõtjatele, kellel puuduvad suured kogemused. Kuigi tavaliselt väiksemad ettevõtted ei nõua igakuist arvepidamist, oleks võimalik saada tasuta konsultatsioon põhiliste dokumentatsioonide ja käitumisreeglite küsimustes. Samuti sõlmida aastane leping Äriregistri aruandluse koostamiseks.
Seoses viimase Raamatupidamise Seaduse muudatusega eesti firmad jagunevad finantside suuruste järgi: mikroettevõtjad,väikeettevõtjad, keskmise suurusega ettevõtjad, suurettevõtjad, väiksed konsolideerimisgruppid, keskmise suurusega konsolideerimisgruppid ja suured konsolideerimisgruppid.

Sõltuvalt ettevõtte suurusest, on vajalik koostada teatud riigi aruandlus. Keskmise suurusega ettevõtted ja suurem ei kasuta raamatupidamise bürood, vaid hoopiski peavad palkama spetsialisti arvestuse vallas. Mikro- ja väikeettevõttete kõige optimaalsemaks valikuks on igakuise teenistus maksudeklaratsioonide ja aastaaruannete esitamisega.

Raamatupidamisteenused

Raamatupidamise taastamine

Korra loomine raamatupidamises. Kui Teil on mingil põhjusel tekkinud rahalisi probleeme ja probleeme arvestuses, on olemas erinevaid valikuvõimalusi, kuidas saaks neid likvideerida. Kõige ebasobilikumaks probleemilahenduseks on tegevusetus, et Teil on jäänud maksuvõlad ja võlad kreditooridele või finantsaruandluse puudumised. Laenuandjad rakendavad erinevaid meetmeid võla sissenõudmiseks, aga riik määrab karistuse trahvi näol. Seega asjalikumaks lahenduseks oleks pöörduda raamatupidamise või advokaadibüroosse lahendamise leidumiseks ja konsultatsioone jaoks.

Me pakume taastada rikutud arvestus, et likvideerida kõige pealt finants aruandluse võlgnevus.

Samuti meie praktikas on olnud juhtumeid, kus omanikud on arveldust ise pidanud või usaldanud ebaprofessionaalile, mille tagajärjel kontroll rahaasjades ettevõttes kaob. Mida varem Te pöördute professionaalse raamatupidamise firma poole, seda väiksemaks osutub oht trahvi maksmiseks.

Maksustamise nõuanded

Pole saladus, et maksude optimiseerimine võib oluliselt vähendada kulusid ettevõttes. Seega, kui luua mingit äriprojekti, see küsimus nõuab kõigepealt konsultatsiooni spetsialistiga, et vältida maksuriske. Kui Teil on mingeid mittestandardseid toiminguid parim on ka nõuanda, ja alles siis teha teatud operatsioone.

On küsimusi? Küsige telefoniteelt:

+372 55 5656 88