Uuendamine

Raamatupidamise taastamine

Korra loomine raamatupidamises. Kui Teil on mingil põhjusel tekkinud rahalisi probleeme ja probleeme arvestuses, on olemas erinevaid valikuvõimalusi, kuidas saaks neid likvideerida. Kõige ebasobilikumaks probleemilahenduseks on tegevusetus, et Teil on jäänud maksuvõlad ja võlad kreditooridele või finantsaruandluse puudumised. Laenuandjad rakendavad erinevaid meetmeid võla sissenõudmiseks, aga riik määrab karistuse trahvi näol. Seega asjalikumaks lahenduseks oleks pöörduda raamatupidamise või advokaadibüroosse lahendamise leidumiseks ja konsultatsioone jaoks.

Me pakume taastada rikutud arvestus, et likvideerida kõige pealt finantsaruandluse võlgnevus.

Samuti meie praktikas on olnud juhtumeid, kus omanikud on arveldust ise pidanud või usaldanud ebaprofessionaalile, mille tagajärjel kontroll rahaasjades ettevõttes kaob. Mida varem Te pöördute professionaalse raamatupidamise firma poole, seda väiksemaks osutub oht trahvi maksmiseks.

On küsimusi? Küsige telefoniteelt:

+372 55 5656 88