Teenused

Raamatupidamisteenused

Raamatupidamise arveldus majandustegevuses

Raamatupidamine viiakse läbi Eesti hea raamatupidamistavaga või rahvusvaheliste raamatupidamise standarditega(IFRS-International Financial Reporting Standards) Raamatupidamise Seaduse alusel.

Viiakse läbi algdokumentide töötlemine, dokumentatsiooni kontoll, vajaliku deklaratsioonide koostamine ja nende esindamine Maksuametile. Samuti päringu järgi tehakse aruandlus omanikule ettevõtte majandusliku olukorra kohta. Standardsed aruanded: bilanss, kasumiaruanne, ostu- ja müügireskontrod.

Raamatupidamise auditeerimine

Omaniku soovil või vastavalt seadusele raamatupidamisaruandlus võib kontrollida audiitorfirmal ettevõtte õige väljapaneku majandusliku olukorra kohta. Kohustuslike auditeerimistingimusi saate vaadata Audiidi Seaduses.Teeme täieliku audiidi toetust kuni audiidikinnituse saamiseni.

Maksudeklaratsioonide esitamine

Maksudeklaratsiooni saab täita ja esitada kui ka ühekorralisel tellimisel töös, kui ka pideval hoolduslepingul.

Abi deklaratsiooni esitamisel üksikisikutele

Viime läbi konsultatsioone üksikisikutele, ning abistame igaastasel deklaratsiooni esitamisel. Tähtaeg sellistel avaldustel elektroonilises keskonnas 15 veebruarist kuni 31 märtsini.

Finantsaruannete esitamine Äriregistris ja Statistika Ametile

Vastavalt Raamatupidamise Seadusele on firma kohustatud esitama majandusaasta aruannet Äriregistrile. Sõltuvalt ettevõtte suurusest võib aruandlus olla lihtsad või rohkem täpsed. Lisaks teatud majandustulemustele määratakse ettevõttele statistiline aruandlus. See võib juhtuda kas juhuslikult või teatud aja jooksul.

Pakendite aruanded

Juhul, kui ettevõte tegeleb vallas, mis on seotus pakenditega, tuleks esitada aruandlus firmasse, mis tegeleb ümbertöötlemisega Taara Seaduse alusel. Aruandlus ja pakendiaktsiis sõltub lepingu tingimustest.

Raamatupidamise programmi valik vastavalt hinnale ja arvestuse keerukusele

Sõltuvalt raamatupidamise töömahu ja keerukuse ulatusest ning hinnast võib pakkuda teatud spetsialiseeritud raamatupidamis tarkvara. Juhul, kui ettevõte ei vaja isiklikku programmi, kasutame me oma programmi, mis sobib mikroettevõtetele kui ka keskmise suurusega ettevõtetele. Samuti saame töötada Teie programmiga kaugkasutaja olemasolul.

Raamatupidamine ettevõtetele

Personali aruandlus

Oleme läbi viinud töötajate personali arvestust vajadusel, kui töötaja arv on suur.

Finantsanalüüs ettevõtte omanikele, eelarvestamine

"Arenenud omanike" jaoks ning laenu vajadusel sageli kasutatakse finantsanalüüsi, mille saate tellida. Teile antakse ülevaade firma rahalisest seisukorrast, ning finantnäitajaje arvutus, mis võivad hästi peegeldada ettevõtte protsesse ning hinnatakse laenusaamisvõimalus. Samuti soovitusi, kuidas parandada oma ettevõtte majandusliku olukorra kohta. Ettevõtetele, mis vajavad eelarvet, saame pakkuda arengut ja kontrolli eelarvete täitmise osas igakuises aruandluses.

Ettevõtete loomine ja nende sulgemine

Aitame uute ettevõtete registreerimisel, samuti pakume ka uutele firmadele täielik raamatupidemise toetust. Aitame firmade likvideerimisel nii vabatähtlikult, kui ka pankroti olukorras. Teeme vahe ja lõpliku likvideerimisbilansse.

loomine ja likvideerimine

Maksustamise nõuanded

Võite pöörduda meie büroosse, et saada maksunõustamist. Püsiklientidele pakume aga tasuta abi.

On küsimusi? Küsige telefoniteelt:

+372 55 5656 88