Kõrvaldamine

Uue firma loomine

Tänapäeval uut firmat luua ei ole üldsegi keeruline. Seda tehakse kas internet teel või notari kaudu. Pärast riigilõivu tasumist saab Teist omanik paari päeva jooksul.

Meie büroo aitab Teil valida õiget omandivormi sõltuvalt äritegevuse planeerimisest. Samuti toetades Teid just raamatupidamises, eriti kui olete noor ettevõtja. Ettevõtlusvormide kohta on Teil võimalik lugeda Eesti Äriseadistikust.

Vana firma likvideerimine

Juhul kui olete otsustanud oma firma sulgeda, peaksite Te esindada avalduse Äriregistris ning tegema lõpliku likvideerimisbilanssi. Sõltuvalt võla kohustsusest, võib see olla kas vabatahtlik sulgemine, kui ka sunniviisiline pankrott. Pankrotimenetlusest võite lugeda Pankrotiseadusest.

Teeme toetusi, juhul kui firma otsustas vabatahlikult sulguda, samuti ka pankroti korral. Nõustame protseduurist ning dokumentatsiooni järjekorrast Äriregistris firma likvideerimisest.

On küsimusi? Küsige telefoniteelt:

+372 55 5656 88